“Chaqqon  bolajon”

Maktabda    “Chaqqon  bolajon”  musobaqasi  bo`lib              o`tdi. Ushbu  musobaqani  maktab  malyotchi  psixologi N.Tobakbulova   va boshlang`ich  sinflarning  jismoniy  tarbiya  o`qituvchisi U.Turganbayevalar  hamkorlikda   tashkil etishdi. Musobaqada 2-3-4 sinf  o`quvchilarining barchasi  birdek  ishtirok  etishdi. Musobaqa beshta  shartdan  iborat  bo`lib,                        o`quvchilar  ikki  gruhga  bo`linishdi va o`z  gruhlariga  nom  qo`yishdi.

1-guruh “

to`siqlar  orasidan  olib  o`tish”. Shartda  o`quvchilar  qo`yilgan  to`siqlar  orasidan  kopto`kni  tepgan  xolda olib  o`tishlari  kerak.

3-shart: Orqan  tortish. Guruhlar   ikki  tamonga  saflanib, o`rtaga chiziq                tortilib  orqon  beriladi, qaysi  guruh  chiziqdan  qarshi  tarafga   o`tib  ketsa                 ushbu  guruh engiladi.

4-shart: Arg`imchida sakrash: Har  bir guruh o`quvchilariga  bittadan                     arg`amchi  berilib, qaysi  bir  guruh ko`p  sakrashi xisoblanib  turildi.

5-shart: Xalqada o`ynash. Qaysi  guruh o`quvchilari xalqani  ko`proq                        o`ynay  olishi va  necha  daqiqa o`ynashi  jamlanib  borildi.

Barcha shartlardan  so`ng  to`plagan ballar  xisoblanib, natijada “Epchillar”                 guruhi  g`oliblikni  qo`lga  kiritdi. G`olib  bo`lgan  guruh o`quvchilari                     esdalik  sovg`alari  bilan  rag`batlantirildi.